Pembrolizumab poate fi folosit în monoterapie în tratament de prima linie al pacienților adulți:

  • diagnosticați cu un cancer bronșic care nu este cu celulă mică, metastatic , în cadrul tumorilor care exprimă PD-L1 cu un scor de proporție tumorala >50%, fără mutații EGFR sau ALK
  • în tratamentul pacienților adulți diagnosticați cu un cancer pulmonar fără celulă mică, local avansat sau metastatic, ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor de proporție tumorala >1% , și care au primit măcar o linie de chimiotherapie anterioară.

Pacienții care prezintă mutațiile EGFR sau ALK trebuie să fi primit înainte o linie de chimioterapie țintita înainte de a putea fi tratați cu Pembrolizumab.

PD-1 este un receptor inhibitor a cărui expresie este indusă la suprafața limfocitelor, după activarea acestora. Liganzii PD-L1 și PD-L2 pot fi exprimați la suprafața celulelor tumorale; ocuparea receptorului PD-1 de liganzii PD-L1 și PD-L2 inhiba activitatea limfocitelor T.

Pembrolizumab este un anticorp monoclonal care se leagă de receptorul PD-1 blochand interacțiunea între repectorul PD-1 și liganzii săi PD-L1 și PD-L2, potențând astfel răspunsul limfocitelor T și răspunsul antitumoral.

Sharing is caring!

CategoriiFără categorie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *